Hrvatski | English | Français | Deutsch | Italiano | Español

HUSNJAK d.o.o. i O-K TEH d.o.o.

Objavljeno: 07.03.2008

Tvrtke HUSNJAK d.o.o. i O-K TEH d.o.o. dokazani poslovni partneri, isporučili su zajedničkom kupcu, CESTE KARLOVAC d.o.o. iz Karlovca više GOURDON prikolica tip VPR 350 i BOMAG valjke.