Hrvatski | English | Français | Deutsch | Italiano | Español

Prikolica sa cisternom – velike

Jedan od vodećih europskih proizvođača prikolica REMORQUES GOURDON, predstavlja vam novi tip prikolice sa cisternom kapaciteta 12.000 litara. Udvostručite transportni kapacitet vašeg vozila za ispumpavanje, sa spremnikom od 12000 l s centralno smještenom osovinom na pokretnoj platformi.

  • Transport između 18 i 22 m3 tvari u jednoj turi, ako se cisterna prikolica spoji na vaše vozilo za ispumpavanje.
  • Koncepcija prikolice sa centralno smještenim osovinama olakšava manevriranje i pristup teško dostupnim radilištima.
  • Moguće je direktno ispumpavanje bez otpajanja prikolice i kamiona
  • Omogućava transport različitih vrsta tvari u jednom konvoju (prehrambenih masti i ostataka, mulja od rafiniranja ili ostataka pijeska od pretakanja)
  • Omogućeno pražnjenje oba spremnika bez otpajanja
  • Moguće je skladištiti otpad koji čeka na obradu ili vršiti pražnjenje bez premještanja i učvrščivanja vozila koje je namijenjeno za ispumpavanje
  • Mogućnost brzog punjenja povećava produktivnost po ispumpanom m3
  • Omogućen utovar dodatne opreme na bočne platforme (cijevi, blokirnih balona, signalizacije itd…)
  • Potpunim otvaranjem dna i njihanjem cisterne, moguće je pražnjenje taloga s dna spremnika i kompletno čišćenje unutrašnjosti